Календар 2020 -  12 листа

... и защото обичаме черно-бяли снимки

Календар 2020 - пирамидка